Vidapsykologi erbjuder bland annat grundkurs i ACT, Acceptance and Commitment Therapy. ACT är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. Metoden har uppmärksammats som en mycket hjälpsam psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden. Bland annat inom depression, ångestproblematik och oro. Terapiformen kallas ofta tredje vågens KBT. Det är en utveckling av den kognitiva beteendeterapin (KBT).
Under kursen kommer de grundläggande teoretiska begreppen inom ACT introduceras och kopplas till kliniskt relevanta exempel. 
Syftet med kursen är att ge dig en tydlig förståelse för hur ACT ser på psykologiska problem samt hur du med hjälp av samtalet som verktyg kan hjälpa människor mot ett mer meningsfullt och funktionellt sätt att hantera livets svårigheter.


Soroush Shouri 
​Leg psykolog
______________________
Drottninggatan 55  Stockholm

Telefon: + 46 (0)73 5 15 16 75

Email: vidapsykologi@gmail.com